האתר נבנה על ידי ORLY ELIMELECH

מחירון

 

מחירון ערב ובוקר:

אימון בודד-60 ש"ח

כרטיסיה(10 ניקובים)-500 ש"ח

כרטיסיית דאבל (20 ניקובים)-900 ש"ח

3 חודשים-450 ש"ח לחודש

חצי שנה-380 ש"ח לחודש

שנה-320 ש"ח לחודש

אימון תזונה-200 ש"ח למתאמנת/350 ש"ח למי שאיננה מנויה

*חברה שלך עשתה מנוי וכתבה את שמך בהצהרה? קבלי 50 ש"ח במתנה למנוי הבא!

מחירון בקרים בלבד:

שנה-290 ש"ח לחודש

3 חודשים-400 ש"ח לחודש

חצי שנה-350 ש"ח לחודש

כרטיסיה (10 ניקובים)-450 ש"ח

כרטיסיית דאבל (20 ניקובים)-800 ש"ח

כללי:


א. יש להירשם לשיעור טרם הכניסה לאולם, ניתן להרשם לשיעור עד לרגע שהשיעור מתחיל, במידה והינך יודעת שאינך יכולה להגיע לאימון אנא בטלי את השיעור, ניתן לבטל שיעור עד 3 שעות טרם מועד השיעור.

ב. במידה ושיעור לא יבוטל בזמן המערכת רואה את השיעור כשיעור שהמתאמנת הייתה נוכחת בו ולכן הוא ינוקב מהמנוי או כרטיסיה. מעל 3 הברזות בחודש יורדים שבועיים מהמנוי.
ג. לשמור על ניקיון המקום ולכבד את נהליו.

סטודיו "יעל ענתי" אינו נושא באחריות על אובדן או גניבה של חפצים אישיים.

לא תותר כניסה מתחילת השיעור לאחר 5 דק' מתחילתו – החימום הוא חלק חשוב במערך השיעור ונועד למניעת פציעות.

סטודיו "יעל ענתי" שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מערך השיעורים בהתאם לנסיבות, להוסיף/להוריד שיעורים בהתאם לשיקול דעתו.

סטודיו "יעל ענתי" שומר לעצמו הזכות לשנות מעת לעת את מערך סוגי המנויים והמחירים.

לא יינתנו הארכות או הקפאות מנויים עקב שינויים בלוח השיעורים בחגים ומועדים.

רכישת מנוי ב סטודיו "יעל ענתי" מהווה הסכמה בפועל לכללים הנ"ל.

מדיניות הצהרת בריאות:

באחריות המגיעים לשיעורים:
 

א.  מילוי הצהרת בריאות חובה טרם כניסה לשיעור הראשון.

ב.  חובה לעדכן בכל שינוי במצב בריאותו כולל תהליך פוריות וכניסה להיריון.

מחירון ותקנון יעל ענתי

מדיניות מנויים:

 

מנוי שנרכש הינו אישי ואינו ניתן להעברה, כנ"ל לגבי כרטיסיה.

מנוי חודשי/ שנתי מאפשר כניסה חופשית לכל השיעורים, ללא הגבלה ודורש רישום מראש וביטול שיעור במידה והנרשם יודע שלא יוכל להגיע לפחות 3 שעות לפני תחילת השיעור.

הכניסה לשיעורים מתאפשרת בהתאם למנוי שנרכש (בוקר בלבד או מנוי רגיל מלא  או כרטיסיה)

 סוגי המנויים המוצעים:

א. מנוי שנתי

ב. מנוי 3 חודשים

ג. כרטיסיית בוקר וערב- בתוקף לשלושה חודשים

ד. כרטיסיית בוקר- בתוקף לשלושה חודשים

ה. שיעור בודד

 

 הקפאות:

א. ניתן לבצע הקפאה של מנוי לתקופת זמן מוגדרת בהתאם לאורך המנוי.

ב. מימוש הקפאה במנוי ידחה את סיום מועד תוקף המנוי

 הקפאה תכנס לתוקפה רק עם מסירתה ואישור קבלתה בכתב בסטודיו

ג. הקפאה מבטלת חודש מתנה.

****** לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית

לאחר תום תקופת ההקפאה, המנוי מוחזר אוטומטית לתוקף.

 לאחר פקיעת תוקף הכרטיסייה, לא תתאפשר כניסה לשיעורים או לקבל החזר שיעורים.

במקרה של מחלה/ פציעה/בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך למשך תקופה העולה על תקופת ההקפאה, באחריות המנוי/ה להודיע על כך מראש ובהקדם האפשרי. במקרים אלו – יוארך תוקף המנוי ויתווסף זמן הקפאה פעם נוספת בלבד ובאישור רפואי-מקצועי לתקופת זמן שלא עולה על שישה חודשים.

 

במקרים של לידה – ניתן יהיה להקפיא לתקופה של  חודשיים מיום הלידה מיום חזרתה של התלמידה מחופשת הלידה מתבטלת ההקפאה.

 

ניקובים יעברו לכרטיסיה החדשה שתרכשי אם לא ניצלת אותם תוך 3 חודשים.

קיצור זמן מנוי

אופן חישוב החזר יחסי מפורט בהמשך

בכל סוג מנוי ניתן לממש נקודת יציאה, וזאת בהתאם לתקופת המנוי שנרכש:

מנוי שנתי לאחר חודש ראשון ובהתראה של חודש מראש, יקוזזו מספר החודשים שבהן נעשה שימוש במנוי (חודש שימוש יחושב על פי מחיר של חודש בודד)

מנוי שלושה חודשים לאחר התראה של חודש מראש (חודש שימוש יחושב על פי מחיר של חודש בודד)

 

חישוב החזר כלהלן:

חישוב להחזר ייעשה בהתאם לתחנות היציאה שניתנו ו/או לפי תשלום מנוי חודש בודד על פי המחירון של אותו יום בזמן הביטול

בהעדר התראה של חודש- יחושב חודש מלא לצורך התראה מראש

 לא יינתן החזר כספי בגין הקפאות שמומשו או לא מומשו. ******* בעת הביטול מנוי מתבטלות ההטבות וההנחות שניתנו בעת עשיית המנוי והמחיר בהתאם למחירון הנוכחי.  אין זיכוי על כרטיסיות.

ביטול מרזות- לא ניתן לבטל לאחר שבוע מתחילת התוכנית. דמי הביטול במידה וביטלת מרגע ההרשמה ועד לתום השבוע הראשון של הסדנה הינם 500 ש"ח.

ט.ל.ח